Jdi na obsah Jdi na menu
 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

5. 11. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo v pátek 23. 10. 2015 do meziresortního připomínkového řízení novou Strategii elektronizace na časové období 2016 až 2020. Připomínkové řízení následně probíhá do 9. 11. 2015, kdy je možné se ke strategii vyjadřovat.
 

Součástí Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 je vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy v souladu s usnesením vlády ze dne 13. 5. 2015.
 

Strategie obsahuje část (kapitola 8. - strana 71) věnovanou Národnímu elektronickému nástroji (NEN), kde jsou podány základní informace o aktuálním stavu systému a kde je zpracován i návrh povinného používání NEN.
 

„Cílem kapitoly je odpovědět na otázku, zda-li zavedení povinného využívání NEN pro elektronické zadávání veřejných zakázek je pro Českou republiku výhodné, případně jaký rozsah povinného používání NEN je z pohledu zajištění kontinuálního vývoje elektronizace veřejných zakázek vhodný a předložit návrh povinného používání NEN ve veřejné správě.“
 

Na závěr kapitoly se dočkáme i odpovědi:
 

„Stávající systém, kdy vedle sebe existují Komerční elektronické nástroje (IEN) a NEN má své benefity. Těmi jsou hlavně vysoká míra autonomnosti zadavatelů při úpravě svých IEN dle svých potřeb, případně podpora soukromého podnikání na trhu poskytovatelů IEN. Z provedené analýzy nicméně vyplývá, že jako vhodnější je varianta nastavení povinného používání NEN.“

Celý dokument je k dispozici zde:
strategie zadávání veřejných zakázek 2016-2020