Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

15. 2. 2013


Ve veřejném zájmu je podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dodavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením jsou zákonem zvýhodněni. Zákon o veřejných zakázkách nabízí dvě možnosti tohoto zvýhodnění:

 

Omezení účasti v zadávacím řízení pouze na dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením
Tento postup je možné využít pouze po splnění následujících podmínek:

  • dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců dodavatele a tuto skutečnost je dodavatel povinen uvést v nabídce,
  • předložení potvrzení Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, nebo pobočky pro hlavní město Prahu, nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením (toto nelze dokazovat prostřednictvím subdodavatele),
  • tento postup musí zadavatel stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.


Zvýhodnění nabídkové ceny

Pro hodnocení nabídek je rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Tento postup je možné využít pouze po splnění následujících podmínek:

  • dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením,
  • tento postup je možné využít v případě otevřeného řízení, užšího řízení, nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby,
  • tyto skutečnosti musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu, kterým je § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., o zaměstnanosti ,
  • skutečnosti musí být prokázány v nabídce předložením potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.