Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zadávání veřejných zakázek přes e-tržiště

13. 11. 2012

Od 1. 7. 2012 mají vybraní zadavatelé novou povinnost v rámci zadávání veřejných zakázek. Určité komodity jsou tito zadavatelé povinni pořizovat prostřednictvím elektronických tržišť. Tyto komodity jsou uvedeny v Příloze č. 1 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 a jedná se např. o mobilní telefony a příslušenství, nebo kancelářské potřeby.

 

Povinnými uživateli elektronických tržišť jsou dle usnesení vlády č. 343/2010 (ve znění UV ČR č. 451/2011, UV ČR č. 933/2011 a UV ČR č. 222/2012) dva základní typy subjektů:

  • Ústřední orgány státní správy (dále jen „ÚOSS“);

  • Podřízené organizace jednotlivých ÚOSS, které jsou zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ (tedy organizační složky státu (např. ministerstva a soudy) a státní příspěvkové organizace jednotlivých ÚOSS (např. Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest).

 

ÚOSS musí prostřednictvím e-tržiště zadávat 100 % svého finančního objemu vynakládaného na vyjmenované standardizovatelné komodity. Podřízené organizace jednotlivých ÚOSS mají povinnost zadávat prostřednictvím e-tržiště minimálně 50 % kumulativního finančního objemu jimi vynakládaného na vyjmenované standardizovatelné komodity.

 

ÚOSS byla zároveň dána možnost určit, že některou případně některé podřízené organizace vyloučí z povinnosti zadávat veřejné zakázky na e-tržišti. V takovém případě však dotyčný ÚOSS musí i přes vyloučení podřízených organizací na konci každého kalendářního roku prokázat naplnění své povinnosti - tedy že v rámci všech svých podřízených organizací (na které se povinnost zadávat na e-tržišti vztahuje, včetně těch vyloučených) bylo minimálně 50 % finančních prostředků na nákup komodit ze Seznamu komodit uhrazeno na základě řízení realizovaných prostřednictvím e-tržiště.

 

Zadavatelé, na které se výše uvedené povinnosti nevztahují, mohou e-tržiště používat zcela dobrovolně. Jsou to:

  • územní samosprávné celky (obce, kraje, statutární města a hl. m. Praha),
  • příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,
  • jiné právnické osoby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),
  • sektoroví zadavatelé,
  • veřejní zadavatelé, kteří zadávají veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti (relevantní činnost viz § 4 ZVZ),
  • dotovaní zadavatelé.

 

Územní samosprávné celky na úrovni krajů a statutárních měst, příp. obce a jiné právnické osoby dle ZVZ však mají používání e-tržiště doporučeno, protože povinnost používání e-tržiště jim může být uložena v budoucnu – nejdříve však po vyhodnocení prvního roku fungování e-tržišť.