Jdi na obsah Jdi na menu
 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

13. 6. 2022

 

Účelem vládní strategie je vymezení vize, základních strategických cílů, specifických cílů a klíčových opatření v oblasti elektronizace veřejných zakázek pro období 2022 až 2030.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo ke splnění vize a globálního cíle strategie následující strategické cíle:


• Strategický cíl 1 – Jednoduché a efektivní zadávání VZ a podávání nabídek – smyslem strategického cíle je zajištění takového ekosystému elektronizace veřejných zakázek, který umožní maximální oběh dat, odstraňování povinností poskytovat data, které stát již má a vysokou automatizaci procesů a tím snížení administrativní zátěže při zadávání veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.


• Strategický cíl 2 – Maximální transparentnosti trhu veřejných zakázek a otevřenost systémů - smyslem strategického cíle je zajištění co nejkvalitnější datové základny o trhu veřejných zakázek, tato data uveřejňovat formou open dat a aplikovat na tato data moderní metody datové analytiky, publikace výstupů například v podobě best practice při zadávání určitých komodit, atd., usnadnit nalézt veřejnou zakázku, podporovat otevřenost systémů a jejich interoperability, soustředit se na data, ne na systémy.


• Strategický cíl 3 – Podpora inovativního a správného elektronického zadávání veřejných zakázek – smyslem cíle je podpora inovace procesu zadávání veřejných zakázek v rámci jejich elektronizace, větší důraz na využívání operativnějších způsobů zadávání, např. eKatalogy, zajištění metodické a další podpory směřující jak ke zvyšování znalostí při elektronickém zadávání veřejných zakázek, tak k zavádění inovativních přístupů v rámci elektronického zadávání veřejných zakázek.


• Strategický cíl 4 – Specifické cíle a opatření podporující více Strategických cílů zároveň – smyslem cíle je popis specifických cílů a opatření podporující více Strategických cílů zároveň zejména architektury informačních systémů a návrhů na změny legislativy.

 

Kompletní dokument je ke stažení zde.