Jdi na obsah Jdi na menu
 

Skuteční majitelé po 1. 6. 2021

3. 10. 2021

 

Od 1. 6. 2021 je účinná novela ZZVZ ve vztahu ke zjišťování skutečných majitelů.

 

Dle § 122 odst. 4 ZZVZ platí: "U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."

 

Dle § 122 odst. 7 ZZVZ platí:

(7) Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,
b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5, nebo
c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

 

Již tedy neplatí pravidlo o zkoumání skutečného majitele z předložených dokladů, pokud dodavatel není zapsán v evidenci skutečných majitelů. V takovém případě bude dodavatel rovnou vyloučen.

 

Po částečném otevření Evidence skutečných majitelů široké veřejnosti již také není zapotřebí administrativně složité přihlašování do této evidence. Skutečné majitele lze jednoduše zjistit po zadání jména či IČ subjektu v tomto rejstříku: 

 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik