Jdi na obsah Jdi na menu
 

Odpovědné veřejné zadávání

25. 1. 2021

 

Novela ZZVZ od 1. 1. 2021 – ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ


Změna, která se týká veřejných zakázek (veřejných zakázek malého rozsahu i zakázek zadávaných v režimu ZZVZ), zahrnuje povinnost zadavatelů postupovat v rámci OVZ (odpovědné veřejné zadávání), tj. zadavatel je povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného veřejného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

 

 

Změna zákona:


§ 6 odst. 4) ZZVZ
Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

 

§ 28 odst. 1) ZZVZ
p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,


q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,


r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.