Jdi na obsah Jdi na menu
 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

28. 12. 2019

 

Dne 26. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), kterým se ruší ustanovení § 259 ZZVZ. Tato změna zákona nabývá účinnosti ke dni 26. listopadu 2019.

 

Citace zrušeného ustanovení:

 

§ 259

(1) Za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení.

(2) Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle odstavce pouze jednou.

(3) Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.

(4) Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se nevyřizuje.

(5) Poplatek se nevrací.

(6) Osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení poplatku není přípustné.

(7) Zákon o správních poplatcích se nepoužije.