Jdi na obsah Jdi na menu
 

NEN v ostrém provozu

1. 9. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Národní elektronický nástroj. NEN je pro uživatele zdarma. Zpoplatněny jsou pouze úkony realizované třetími stranami. Využívání NEN je pro zadavatele v současné době nepovinné.

Doporučujeme pro zájemce, kteří se chtějí s NEN více seznámit, aby se zúčastnili E-learingového kurzu. E-learningový kurz je určen pro zaměstnance institucí, které jako zadavatelé používají NEN. Kurz je určen jak pro odborné pracovníky zadavatelů, kteří vykonávají zadávací agendy (tj. administrují zadávací postupy), tak i pro vedoucí pracovníky zadavatelů, kteří rozhodují o procesním a organizačním nastavení zadávacích agend v organizacích zadavatelů.

Kurz obsahuje popis konceptu NEN včetně popisu integrace NEN do národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), seznamuje zadavatele s postupem, jak se mají připravit na používání NEN, se základní orientací v prostředí NEN a se způsobem ovládání této aplikace, a poskytuje informace o dostupnosti a rozsahu uživatelské podpory.

Celým e-learningovým kurzem provádí elektronická průvodkyně Elka, jejímž úkolem je zejména shrnutí nejdůležitějších informací k zapamatování. Kurz je strukturován do 6 kapitol, které na sebe logicky navazují, kapitoly jsou dále členěny na články. V rámci jednotlivých kapitol si v průběhu studia můžete ihned ověřit, zda jste výklad pochopili zodpovězením kontrolních otázek, které jsou uvedeny na konci jednotlivých článků.

V průběhu studia je pro Vás na konci kapitol připraveno několik průběžných autotestů. Tyto testy slouží pouze pro Vaši potřebu k ověření a zafixování získaných znalostí studiem předchozího textu.

Ukončení kurzu je podmíněno splněním závěrečného testu, po jehož úspěšném složení získáte certifikát o absolvování kurzu.

A na závěr už jen zbývá popřát hodně štěstí :-)

 

http://nen-elearning.nipez.cz/home.html