Jdi na obsah Jdi na menu
 

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek - 2016

3. 6. 2015

 

Co obsahuje návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl vstoupit v platnost na začátku roku 2016?

 

Kompletní návrh zákona je k nahlédnutí zde.

 

Jaké jsou naše první dojmy? Zákon působí, jakoby někdo rozstříhal původní zákon o veřejných zakázkách na jednotlivé paragrafy, přidal ještě několik desítek nových paragrafů, guláš zamíchal a zbrusu nový zákon je na světě. Současný zákon má celkem 9 částí a 161 paragrafů, nový zákon bude mít 17 částí a 258 paragrafů.

 

Za kladnou novinku v zákoně můžeme považovat, že stavební práce bude možné zadávat v režimu zjednodušeného podlimitního řízení až do výše předpokládané hodnoty 50 mil. Kč bez DPH místo současných 10 mil. Kč bez DPH. Limity pro veřejné zakázky malého rozsahu zůstávají beze změn.

 

Přehled částí nového zákona:

část 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ

část 2.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

část 3.
PODLIMITNÍ REŽIM

část 4.
NADLIMITNÍ REŽIM

část 5.
ZJEDNODUŠENÝ REŽIM

část 6.
ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

část 7.
POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

část 8.
POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

část 9.
POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI

část 10.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM

část 11.
UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

část 12.
FAKTURACE ZA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

část 13.
ZMĚNA A UKONČENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

část 14.
INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

část 15.
OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

část 16.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

část 17.
ÚČINNOST