Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách

23. 2. 2014

  Z tiskové zprávy MMR ze dne 21.02.2014

Rada pro všeobecné záležitosti přijala v polovině února legislativní balíček, jehož cílem je modernizace zadávání veřejných zakázek v členských státech Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj tak pracuje na základě nových směrnic evropské komise na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách.

České republice z této skutečnosti plyne povinnost ve dvouleté lhůtě transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. Pracujeme proto na novém zákonu o veřejných zakázkách, který bude veškeré přijaté změny reflektovat. Jedním z důvodů pro zásadní revizi ve formě nového zákona je již mimořádně vysoká nepřehlednost a složitá struktura současného zákona, která plyne z několika desítek novelizací,“ řekla ministryně Věra Jourová.

Nová úprava představuje revizi dosavadního způsobu zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce na půdě Evropské unie, který do zadávacího procesu vnáší ověřené poznatky z praxe a zaměřuje se především na následující oblasti:

Proces zadávání veřejných zakázek - Cílem je zejména zjednodušení celého procesu a snížení administrativní zátěže tak, aby zadavatelé postupovali v celém zadávacím procesu co nejefektivněji a nebyly zatěžováni nadměrnou byrokracií.

Společenské cíle a nové výzvy - Nová pravidla se snaží ve všech fázích zadávacího procesu o strategické využití lidských, přírodních a kapitálových zdrojů tak, aby zohledněny veškeré sociální a environmentální aspekty, které ovlivňují udržitelný rozvoj společnosti.

Malí a střední podnikatelé - Balíček obsahuje konkrétní opatření k odstranění překážek přístupu na trh pro malé a střední podnikatele. Snahou je zejména dělení veřejných zakázek na menší části tak, aby podmínky zadávacích řízení byly schopné splnit i malé a střední podniky a byla podporována i regionální podnikatelská sféra.

Hospodářská soutěž - Na základě nových směrnic jsou zadavatelé povinni přijmout vhodná opatření, která eliminují střet zájmů, která mohou v průběhu zadávacího řízení vzniknout. V této oblasti je důraz kladen především na respektování pravidel hospodářské soutěže a zajištění rovného přístupu pro všechny účastníky řízení.

Vlády členských států - Nové směrnice vymezují členským státům povinnost monitorovat a podávat zprávy o své činnosti v oblasti veřejných zakázek. Cílem je především zlepšení účinnosti jednotlivých opatření a soulad v uplatňování právních předpisů Evropské unie v této oblasti. Jen na základě získaných poznatků z praxe je možné nastavit celý systém zadávání veřejných zakázek efektivním způsobem.