Jdi na obsah Jdi na menu
 

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020

23. 12. 2014

 

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020

Prostředky na politiku soudržnosti jsou v programovém období 2014 - 2020 rozdělovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů. Evropská komise spolupracuje s členskými státy na přípravě Dohod o partnerství a programů, které mají určovat investiční priority a rozvojové potřeby.

V programovém období 2014 - 2020 jsou nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

 

Alokace České republiky  =  23,83 mld. EUR

  • EFRR      -  Evropský fond pro regionální rozvoj  -  11,94 mld. EUR
  • ESF         -  Evropský sociální fond  -  3,43 mld. EUR
  • FS           -  Fond Soudržnosti  -  6,26 mld. EUR
  • EZFRV    -  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  -  2,17 mld. EUR
  • ENRF      -  Evropský námořní a rybářský fond  -  0,03 mld. EUR

 

 

Programy 2014 - 2020
Souběžně s vyjednáváním Dohody o partnerství probíhá také příprava jednotlivých programů, kterou koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Za přípravu operačních programů jsou zodpovědné řídicí orgány, tedy jednotlivá ministerstva, do jejichž gesce daná problematika spadá.

Start výzev pro předkládání projektů v nových programech lze tedy očekávat v prvním pololetí roku 2015.


Příklad jednoho z programů:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007 - 2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
Alokace: 4, 63 mld. EUR
Fond: EFRR
Řídicí orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

Další informace o následujícím programovém období jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj:

www.dotaceEU.cz