Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktualizace NEN

13. 11. 2020

 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje aktualizaci Národního elektronického nástroje (NEN). Systém by měl obsahovat následující změny:

 

Zadavatel – podpora dalších procesů a postupů v nové verzi (HTML5):


1) Nastavení profilu zadavatele v NEN

2) Změna údajů organizace
3) Zavedení DNS dle § 139 ZZVZ
4) Posuzování žádostí v zavedeném DNS dle § 140 ZZVZ

 • Zjednodušení procesu posouzení žádosti o účast a možnost jejich samostatného posouzení

5)   Soutěž o návrh

 • Sjednocení způsobu administrace pomocí tzv. zjednodušeného průchodu

 • Možnost vícekolového podání návrhů v souladu s § 147 ZZVZ

 • Stažení anonymizovaných dokumentů (odstranění metadat souboru)

6) Zjednodušení vytvoření zakázky pomocí kopie/vzoru

 • Možnost kopie veřejné zakázky včetně částí, bez nutnosti vytvoření tzv. vzoru

 • Výběr vzoru pro vytvoření zakázky/části již založení nové

 • Možnost vytvořit vzor části zakázky u zakázky dělené na části

7) Evidence informací o externě administrovaném podání dodavatele

 • včetně úpravy uveřejňování informací o externím podání na profil zadavatele

8) Umožnění dodavateli provést podání do veřejné zakázky bez předchozího projevení předběžné zájmu v závislosti na nastavení ze strany zadavatele
9) Změny a novinky pro veřejné zakázky administrované pomocí zjednodušeného průchodu:

 • Podpora samostatného zpřístupnění nabídkových cen a nákladů životního cyklu po vyhodnocení kritérií kvality (tzv. dvouobálková metoda otevírání/dvoufázové otevírání obálek)

 • Zahájení sektorových veřejných zakázek ze systému kvalifikace v souladu s § 165 odst. 6 ZZVZ

 • Automatické přednastavení prvního typu podání dle zvoleného druhu zadávacího řízení a způsobu zahájení VZ

 • Možnost výpočtu minimálních zákonných lhůt u jednotlivých typů podání (v případě VZMR dle nastavené parametrizace VZMR)

 • Umožnění generování následujících dokumentů: Oznámení o výběru dodavatele (VZMR), Oznámení o zrušení zakázky a Záznam o hodnocení dodavatele (VZMR)

 • Nově budou zakázky s průvodcem administrovány pomocí jednotného formuláře zjednodušeného průchodu, více v odstavci Důležité informace pro zadavatele

 

Dodavatel – nová verze:


1) Zjednodušení úkonu podání nabídek, žádostí o účast, předběžných nabídek a projevení předběžného zájmu
2) Zjednodušení a optimalizace formuláře pro podání návrhů do soutěže o návrh

 

Centralizované zadávání:
 

1) Vylepšení možnosti sledování průběhu sběru administrátorovi CZ
2) Umožnění navázání finalizovaného sběru a předvyplnění položek z dokončeného sběru do zakázky, která je založena na základě rámcové dohody, nebo zadávána v DNS (tzv. minitendry)
3) Zrušení možnosti úpravy schvalovaného množství na úrovni organizace, pokud jsou požadavky sběru uváděny na konkrétní fakturační/dodací adresy

 

Změny ve staré verzi (Silverlight):


1) Zadavateli nebude umožněno založit VZ s průvodcem

 • Věnujte prosím pozornost Důležité informaci pro zadavatele

2) Zadavateli nebude umožněno zavést DNS

 • DNS bude možné zavést pouze v nové verzi

3) Zadavateli nebude umožněno zakládat a administrovat soutěž o návrh.

 • Všechny rozpracované soutěže o návrh bude možné dokončit v nové verzi NEN

4) Úprava posuzování žádostí o účast v zavedeném DNS

 • Připravované úpravy pro novou verzi uvedené výše budou zapracovány i do verze Silverlight

 

Důležitá informace pro zadavatele:


Veřejné zakázky, které byly administrovány pomocí tzv. průvodce, budou nově administrovány pomocí tzv. zjednodušeného průchodu. Zakázky s průvodcem nebude možné dále vytvářet. Zakázky s průvodcem budou postupně konvertovány do nové podoby, harmonogram konverze je následující:


1) Veřejné zakázky ve fázi specifikace: v rámci aktualizace
2) Veřejné zakázky malého rozsahu: v období 23.11. – 4.12.2020
3) Jednofázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4.12. – 22.12.2020
4) Vícefázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4.1. – 29.1.2021

 


O dokončení jednotlivých fází konverze budou uživatelé informování formou provozní informace na hlavní stránce NEN.