Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2024

1. 1. 2024

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Učební pomůcky pro obory vzdělání: opravář zemědělských strojů a opravářské práce".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu pro roky 2024 - 2028, program 129 720 Centra odborné přípravy.

 

 

Obec Dvorce, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce prostorů před školní družinou, Olomoucká č.p. 55 "
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Věrovany, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního odpadu v obci Věrovany"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy v křižovatce na p.č. 898/9 a 916/2 Olivkovo a výhybna na p.č. 546/1 a 546/2"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "MŠ Rohovládova Bělá - 1. NP - změna užívání z kuchyně na pavilon MŠ"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotace MMR; program IROP.

 

 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce sprch, WC a šaten k tělocvičnám"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy ZŠ Lázně Bohdaneč - Na Lužci"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie, dotace 37. výzvy IROP 2021-2027; ZŠ-SC 4.1. (ITI).

 

 

Obec Veselíčko, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Výměna oken a vstupních dveří na bytovém domě Veselíčko č.p. 7"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Rohovládova Bělá - Bukovka"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Uhelná, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Obec Uhelná, komunikace Pod Střelnicí"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Veselíčko, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Revitalizace veřejného prostranství u Minimarketu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024“.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Obnova místní komunikace v Žulové 20b - K tělocvičně "
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vozidlo kategorie N1"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Vícov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava veřejného osvětlení v obci Vícov podél komunikace II/150".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Podlesí, okr. Ústí nad Orlicí
Název veřejné zakázky: "Dostavba kanalizace v obci Podlesí"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Pardubického kraje: „Rozvoj infrastruktury v oblasti v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2024“.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy bytového domu, Malá Morava, Podlesí 22"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Nymburk, okr. Nymburk
Název veřejné zakázky: "Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce: Nymburk, rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova"

Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie v rámci IROP - 41. Výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (PR).

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Školní nábytek"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie v rámci IROP - 42. Výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MMR).

 

 

Obec Smržice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Shromaždiště odpadu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy ZŠ Lázně Bohdaneč - Masarykovo nám."
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie, dotace 37. výzvy IROP 2021-2027; ZŠ-SC 4.1. (ITI).

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava koupelen Trilobit"
Veřejná zakázka je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Prodloužení chodníků podél silnice III/44930 po MK Pod hrází"
Veřejná zakázka je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Kolaborativní robot včetně příslušenství"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie v rámci IROP - 42. Výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MMR).

 

 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, okr. Ostrava-město
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28, Ostrava-Hrabová"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotace Státního fondu podpory a investic.

 

 

Obec Lutín, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce mostu Na Zákantí"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Obnova povrchu a odvodnění úseku místní komunikace "K chatám za Duškem" ozn. 12d v obci Kostelec u Křížků"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Středočeským krajem z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve znění Dodatku č. 1.

 

 

Město Nymburk, okr. Nymburk
Název veřejné zakázky: "Obnova lávky NB-16 přes Velké Valy, Na Parkáně, Nymburk"

Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce vodovodu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce učeben"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie v rámci IROP - 42. Výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MMR).

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR, dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Infrastruktura pro RD na p. č. 188/2, 117/1, Otinoves, SO 01 - komunikace"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024“.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha - východ
Název veřejné zakázky: "Stavba nové kuželny a přístavba mateřské školy v Tehovci"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce požární nádrže"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.