Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2023

3. 1. 2023

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Hrotové soustruhy a strojní vrtačky".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu pro roky 2022 - 2023, program 129 710 Centra odborné přípravy.

 

 

Obec Luběnice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Chodník a parkovací stání Luběnice - výjezd na Lutín"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023", dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Ohrozim, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Ohrozim, oprava místní komunikace ul. Do Zmol"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačního titulu MMR ČR.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Výstavba chodníku Rohovládova Bělá - Kasalice podél silnice II/323"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z prostředků Evropské unie.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Chodník podél hřiště v Rohovládově Bělé"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Pořízení techniky na údržbu včetně příslušenství"
Veřejná zakázka je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obec Mostkovice - oprava místních komunikací Za stodolami a Slepá"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Živanice, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Projektová dokumentace - MŠ a ZŠ Živanice přístavba oddělení MŠ a nástavba gymnastického sálu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Živanice, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Celková rekonstrukce obecního rozhlasu v obci Živanice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Dodávka plynového konvektomatu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Kulturně společenské zázemí obce Krumsín - dodávka dřevěných dílů"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci "Přístavba k nové budově školy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mrsklesy, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Obnova dešťové kanalizace Mrsklesy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Veselíčko, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Havarijní oprava "Zvoničky", Veselíčko"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačních titulů: Havarijní program na rok 2023 - poskytovatelem je Ministerstvo kultury; Dotační program 129 660 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 - poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Úprava plochy multifunkčního hřiště a umístění oplocení"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Lutín, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního odpadu v obci Lutín"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "ZŠ Čelechovice na Hané - plošina pro bezbariérový přístup"
Veřejná zakázka je financovaná v rámci dotace Olomouckého kraje - Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Lávka pro pěší u čp. 92"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Přístavba zádveří kaple"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce sekretariátu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Milenov, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace v obci Milenov"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá MMR ČR v rámci podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Sekačka na trávu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MF ČR v rámci programu 298D23 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti.

 

 

Obec Luběnice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního odpadu v obcích Luběnice a Těšetice pro roky 2023 a 2024"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Pořízení PC pro výuku"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.