Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2023

3. 1. 2023

 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, okr. Ostrava-město
Název veřejné zakázky: "Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Ohrozim, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Splašková kanalizace - lokalita Hrabovec"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Seloutky, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Projekční služby - revitalizace ulice Trávník"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Hulice - Požární přívěs pro hašení"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu:"014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí"

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Hasičská zbrojnice - přístavba"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu:"014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí"

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Dodávka IT a měřící techniky"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Lávka pro pěší přes Bystrý potok"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Přáslavice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Využití dešťové vody pro závlahu fotbalového hřiště Přáslavice"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z programu Národní sportovní agentury - výzva 11/2023.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Automobil kategorie N1G - třístranný sklápěč"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace - Olšiny"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce budovy areálu bývalého lihovaru - budova B"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Nábytek pro multifunkční učebnu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z EU v rámci IROP 2021-2027, projekt: "Virtuální realita ve výuce na Základní škole v Metylovicích“, výzva: č. 37 IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1. (ITI) Ostravské metropolitní oblasti.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Dodávka IT vybavení a jazykový SW pro multifunkční a jazykovou učebnu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z EU v rámci IROP 2021-2027, projek
t: "Virtuální realita ve výuce na Základní škole v Metylovicích“, výzva: č. 37 IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1. (ITI) Ostravské metropolitní oblasti.

 

 

Obec Přáslavice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "ČOV Přáslavice - modernizace elektroinstalace a realizace inovativního řídícího systému"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2023, dotační program: Smart region Olomoucký kraj 2023, dotační titul: Podpora realizace SMART opatření.

 

 

Obec Veselíčko, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Služby pro odpadové hospodářství obce Veselíčko pro rok 2024 a 2025"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Kulturně společenské zázemí obce Krumsín - okna a dveře včetně příslušenství"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Milenov, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Havarijní oprava - stoka BA-1"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního titulu: 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023.

 

 

Město Nymburk, okr. Nymburk
Název veřejné zakázky: "Výměna rozvodů ZTI, Purkyňova 1615 a 1616, Nymburk"

Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Kulturně společenské zázemí obce Krumsín - střešní krytina včetně příslušenství"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Opravy zpevněných ploch okolo hřiště a na hřišti v Metylovicích"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Pumptrack - Obec Čelechovice na Hané"
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci dotace Olomouckého kraje - Dotační program 06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava obecní budovy č.p. 177"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023“, dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Dobromilice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Parkoviště u hřiště"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023“, dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obnova zvukového řetězce v kině METRO 70"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "ISŠ - COP Valašské Meziříčí - nouzové osvětlení - doplnění"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha - východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce vodojemu v Tehovci - I. etapa (elektro část)"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Modernizace budovy školní kuchyně, jídelny a pohybové učebny - I. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023“, dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Lutín, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce ulice Kaplická v Třebčíně"

Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá MMR ČR z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, který je součástí programu 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+, pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Obec Banín, okr. Svitavy
Název veřejné zakázky: "Oprava fasády kulturního domu v Baníně"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Tichonice - obnova komunikace"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Středočeským krajem ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - veřejná kanalizace - II. Etapa: Manažer projektu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná EU v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Automobil s vodíkovým pohonem".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu č. 3/2022 Ekomobilita z Národního programu Životního prostředí.

 

 

Městys Tištín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obnova chodníku ke hřbitovu, Tištín"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023", dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Sečení trávy v obci Velká Losenice"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Hrotové soustruhy a strojní vrtačky".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu pro roky 2022 - 2023, program 129 710 Centra odborné přípravy.

 

 

Obec Luběnice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Chodník a parkovací stání Luběnice - výjezd na Lutín"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023", dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Ohrozim, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Ohrozim, oprava místní komunikace ul. Do Zmol"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačního titulu MMR ČR.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Výstavba chodníku Rohovládova Bělá - Kasalice podél silnice II/323"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z prostředků Evropské unie.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Chodník podél hřiště v Rohovládově Bělé"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Pořízení techniky na údržbu včetně příslušenství"
Veřejná zakázka je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obec Mostkovice - oprava místních komunikací Za stodolami a Slepá"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Živanice, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Projektová dokumentace - MŠ a ZŠ Živanice přístavba oddělení MŠ a nástavba gymnastického sálu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Živanice, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Celková rekonstrukce obecního rozhlasu v obci Živanice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Dodávka plynového konvektomatu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Kulturně společenské zázemí obce Krumsín - dodávka dřevěných dílů"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci "Přístavba k nové budově školy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mrsklesy, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Obnova dešťové kanalizace Mrsklesy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Veselíčko, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Havarijní oprava "Zvoničky", Veselíčko"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačních titulů: Havarijní program na rok 2023 - poskytovatelem je Ministerstvo kultury; Dotační program 129 660 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 - poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Úprava plochy multifunkčního hřiště a umístění oplocení"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Lutín, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního odpadu v obci Lutín"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "ZŠ Čelechovice na Hané - plošina pro bezbariérový přístup"
Veřejná zakázka je financovaná v rámci dotace Olomouckého kraje - Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Lávka pro pěší u čp. 92"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Přístavba zádveří kaple"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce sekretariátu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Milenov, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace v obci Milenov"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá MMR ČR v rámci podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Sekačka na trávu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MF ČR v rámci programu 298D23 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti.

 

 

Obec Luběnice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního odpadu v obcích Luběnice a Těšetice pro roky 2023 a 2024"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Pořízení PC pro výuku"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.