Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2022

21. 1. 2022

 

Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Vybudování příjezdové komunikace a odstavných ploch pro parkování"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Tichonice - Soušice kanalizace a ČOV"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence, digitální učební pomůcky"
Veřejná zakázka je hrazena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci Národního plánu obnovy.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Studie - přístavba MŠ Tehovec a výstavba kuželny"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Konvektomat"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatel

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Výstavba chodníku v ul. K Nemocnici v obci Tehovec"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zavedení smart technologie "IoT - internet věcí" v obci"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu Smart region Olomoucký kraj 2022 - DT1.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Oprava měřícího a regulačního systému plynové kotelny školy"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice na Hané, místní část Kaple - zpevněné plochy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obnova výklenkové kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Čelechovicích na Hané"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu 129 660 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce komunikací na Hájence, výstavba parkoviště v Kosmové"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Dodávka nábytku"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Střední škola, Jablunkov - zařízení pro učebnu počítačových sítí a učebnu 3D tisku"
Veřejná zakázka je pořizována z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím OP VVV.

 

 

Obec Lutín, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Cyklostezka Luběnice - Lutín"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Státním fondem dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Hospodaření se srážkovými vodami ze střech - obec Pavlovice u Přerova"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná EU v rámci Národního plánu obnovy.

 

 

Obec Dvorce, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce zdroje tepla v objektu TURISTCENTRA Dvorce"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Výběr odpovědného zástupce obce pro provozování vodovodu a kanalizace v obci Velká Losenice"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce VO obce Čelechovice na Hané - m. č. Studenec"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná EU v rámci Národního plánu obnovy - KOMPONENTA 2.2.2.

 

 

Městys Tištín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Tištín - lokalita Z3 - Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Uhelná, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Organizace parkování u prodejny potravin Uhelná"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou, okr. Praha-město
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce tělocvičny"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Tištín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce RD na byty v Tištíně - projektová dokumentace"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022", dotační titul 01_01_03_Podpora přípravy projektové dokumentace.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Lokalita 8 RD Pořežín střed - inž. sítě a přístupová komunikace"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Projektová dokumentace - Vodovod Tichonice - napojení místní části Chochol"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mrsklesy, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Úprava křižovatky silnic III/44316 a III/44318 v Mrsklesích"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Niva, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce víceúčelové obecní budovy Niva č.p. 119 a vybudování nových parkovacích míst"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava požární nádrže 2022 - třetí etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Metylovice - Zpevněná plocha u hřiště"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Traktor, čelní nakladač".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR v rámci dotačního programu pro roky 2022 - 2023, program 129 710 Centra odborné přípravy.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Chatky na Autokemp Přehrada Mostkovice - 6 ks"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Býkev, okr. Mělník
Název veřejné zakázky: "Novostavba mateřské školy"
Předpokládá se spolufinancování projektu z EU prostřednictvím IROP.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Pořízení cisternové automobilové stříkačky"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Olomouckého kraje v rámci dotačního programu - Program na podporu JSDH 2022.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Chodník - propojení ul. Světničky - ul. Pod Kosířem"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce vytápění, rozvodů vody a elektroinstalace - ZŠ, MŠ a pošty"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Projektová dokumentace - průtah silnice III/44928 místní částí Studenec"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Hasičské a streetballové hřiště"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z Nadace ČEZ.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Hulice, rekonstrukce vodovodu"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Výstavba bike hřiště u sportovního areálu"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z MMR ČR, dotační titul 117D8220A Podpora místních komunikací.

 

 

Obec Přáslavice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Úprava místní komunikace VILKY II, Přáslavice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR, výzva 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Výstavba parkoviště u sportovního areálu"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Nymburk, okr. Nymburk
Název veřejné zakázky: "Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška IV"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Ohrozim, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací v obci Ohrozim"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Dvorce, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského, Dvorce"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Oprava komunikace Křivá Voda"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy bytového domu, Malá Morava, Podlesí 21"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výměna oken Malá Morava 92 a Podlesí 135"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce kříže na Malé Moravě"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Střední škola, Jablunkov - zařízení pro učebnu automatizace a robotiky"
Veřejná zakázka je pořizována z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím OP VVV.