Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2021

5. 1. 2021

 

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky - Artura Krause - Sokolovská - Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2021"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Lhánice, okr. Třebíč
Název veřejné zakázky: "Lhánice - vodovod - prodloužení řadu 3"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Krajem Vysočina z dotačního programu: Obnova venkova Vysočiny 2021; Prioritní oblast 4: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov; Opatření 4.1: Obnova a rozvoj venkovského prostoru.

 

 

Obec Libhošť, okr. Nový Jičín
Název veřejné zakázky: "Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - SEVERNÍ ETAPA a Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - JIŽNÍ ETAPA"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zvýšení bezpečnosti na komunikaci u ZŠ"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem z dotačního programu: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021, Dotační titul 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice na Hané - Prodloužení inženýrských sítí v ulici Pod Kosířem (vodovod, splašková kanalizace)"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Výstavba nové komunikace v Tepelské ulici"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací ul. K Horce a ul. Na Kopci, Protivanov"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelčice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního a dalšího odpadu v Čelčicích"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Vypracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti pro stavby Technická vybavenost Žulová, lokalita "U statku" a technická vybavenost Žulová, lokalita "Pod Boží Horou"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Soutice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Zastavení na Umrlčí cestě, Soutice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce kotelny u MŠ, Protivanov"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Nákup nákladního automobilu".
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zvýšení bezpečnosti podél silnice III/44931 - chodník Hliníky"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím 15. výzvy - MAS Region HANÁ - IROP - Bezpečnost dopravy.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Obnova místní komunikace v obci Žulová (obnova místní komunikace 1b - Nádraží - Nytra) - 2. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.