Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2021

5. 1. 2021

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Cyklookruh pumptrack Pržno"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Obnova a zkapacitnění vodovodního řadu a kanalizační stoky Velká Losenice, část I. - OLŠINY"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obec Mostkovice - oprava místních komunikací v roce 2022"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Výsadby v obci Velká Losenice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MŽP prostřednictvím SFŽP dle podmínek NŽP.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Svařovací zdroj".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Elektrický parní konvektomat".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Projekční práce - Průmyslová zóna Velká Losenice - nádraží Sázava"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Nymburk, okr. Nymburk
Název veřejné zakázky: "Nákup vozidla pro svoz odpadu"

Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mlečice, okr. Rokycany
Název veřejné zakázky: "Mlečice - změna vytápění v hasičské zbrojnici"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala - rekonstrukce školy - dodávka a montáž interiéru"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Automatický závlahový systém fotbalového hřiště - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Střední škola, Jablunkov - repasovaný hrotový soustruh, typ TOS SV 18 RA - 2 ks"
Veřejná zakázka je pořizována z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím OP VVV.

 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Střední škola, Jablunkov - zařízení pro autodílny"
Veřejná zakázka je pořizována z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím OP VVV.

 

 

Obec Soutice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Víceúčelové hřiště Soutice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Střední škola, Jablunkov - zařízení pro svařování"
Veřejná zakázka je pořizována z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím OP VVV.

 

 

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Střední škola, Jablunkov - obráběcí stroje"
Veřejná zakázka je pořizována z projektu odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím OP VVV.

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Výstavba chodníku v ulici Mlejnská"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce první linky ČOV Tehovec - Chirana"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce části asfaltové místní komunikace 28c v Pržně"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

 

Městys Velký Újezd, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Velký Újezd - dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR a Olomouckým krajem.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Svoz separovaného odpadu 2021-2026 - město Toužim"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, okr. Zlín
Název veřejné zakázky: "SOU Valašské Klobouky - nákup PC - 2021"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mlečice, okr. Rokycany
Název veřejné zakázky: "Instalace a montáž tepelných čerpadel pro čp. 89 a čp. 103 v Mlečicích"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Velká Losenice - datový okruh a EZS vodárny 2021"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Velká Losenice, rozšíření komunikace ke hřbitovu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Stavba odstavné plochy"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Obnova místních komunikací Malá Morava"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

 

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou, okr. Praha-město
Název veřejné zakázky: "Stavba zahradního altánu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Virtuální počítačová učebna".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Vybavení učeben a kabinetů - nábytek".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Vybavení učeben a kabinetů - technika".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Lokální biocentrum Tomíkovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Státním fondem životního prostředí ČR v rámci výzvy č. NPŽP 6//2020.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Obnova místní komunikace 8b - Kamenické dílny - Žlíbek - část v Žulové "
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice - IV. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021, DT 1.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Dešťová kanalizace - propojení horní a dolní části obce Tehovec"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Chroboly, okr. Prachatice
Název veřejné zakázky: "Nákup fekální cisterny s výbavou"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021".

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Hospodaření se srážkovými vodami ze střech - obec Pavlovice u Přerova"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná EU - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP.

 

 

Obec Lutín, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Lutín, místní komunikace Růžová"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Soutice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce ČS Soutice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Demolice rodinného domu č.p. 40 - Pavlovice u Přerova"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Podprogramu 117D08100 - Demolice v sociálně vyloučených lokalitách.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vybavení odborné polytechnické učebny"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím 14. výzvy - MAS Region Haná - IROP.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Sečení trávy v obci Velká Losenice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Generální oprava soustruhu TOS Trenčín SV18"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "2021 - 2 TI Otinoves"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2021, podprogram 117D063 Technická infrastruktura.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava požární nádrže 2021 - druhá etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova olomouckého kraje 2021, Dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Městys Drahany, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava budovy úřadu městyse Drahany "
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021", dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, p.o., okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vybavení hokejových šaten"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Oprava rybníka na návsi v obci Tehovec a výpustného zařízení a odbahnění vodní nádrže"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa.

 

 

Obec Nové Sady, okr. Vyškov
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy objektu Nové Sady č.p. 33"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Žulová - Dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

 

Obec Polerady, okr. Most
Název veřejné zakázky: "Oprava komunikací v obci Polerady"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Pržno: obnova malé vodní nádrže"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa.

 

 

Obec Stařechovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce veřejného osvětlení Stařechovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu "12222 - Státní program na podporu úspor energie".

 

 

Obec Čelčice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelčice - Dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Řidičský trenažér osobního automobilu - 2 ks".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci programu 129 710 Centra odborné přípravy.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Ohýbačka plechu ruční - 2 ks a ohýbačka plechu elektrická - 1 ks".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci programu 129 710 Centra odborné přípravy.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Obec Petrovice - nákup vozidla pro pečovatelskou službu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci programu 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

 

 

Obec Mlečice, okr. Rokycany
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy objektu čp. 29 za účelem změny v užívání části budovy - realizace tří bytových jednotek"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky - Artura Krause - Sokolovská - Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2021"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Lhánice, okr. Třebíč
Název veřejné zakázky: "Lhánice - vodovod - prodloužení řadu 3"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Krajem Vysočina z dotačního programu: Obnova venkova Vysočiny 2021; Prioritní oblast 4: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov; Opatření 4.1: Obnova a rozvoj venkovského prostoru.

 

 

Obec Libhošť, okr. Nový Jičín
Název veřejné zakázky: "Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - SEVERNÍ ETAPA a Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - JIŽNÍ ETAPA"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zvýšení bezpečnosti na komunikaci u ZŠ"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem z dotačního programu: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021, Dotační titul 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice na Hané - Prodloužení inženýrských sítí v ulici Pod Kosířem (vodovod, splašková kanalizace)"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Výstavba nové komunikace v Tepelské ulici"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací ul. K Horce a ul. Na Kopci, Protivanov"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelčice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního a dalšího odpadu v Čelčicích"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Vypracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti pro stavby Technická vybavenost Žulová, lokalita "U statku" a technická vybavenost Žulová, lokalita "Pod Boží Horou"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Soutice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Zastavení na Umrlčí cestě, Soutice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce kotelny u MŠ, Protivanov"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Nákup nákladního automobilu".
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zvýšení bezpečnosti podél silnice III/44931 - chodník Hliníky"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím 15. výzvy - MAS Region HANÁ - IROP - Bezpečnost dopravy.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Obnova místní komunikace v obci Žulová (obnova místní komunikace 1b - Nádraží - Nytra) - 2. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.