Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2020

14. 1. 2020

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2020"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací v obci Malá Morava 2020"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obec Mostkovice - oprava cest v roce 2020"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Stonava, okr. Karviná
Název veřejné zakázky: "Regenerace zeleně v obci Stonava - II. Etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Oprava 48 obecních bytů Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MF ČR v rámci programu 29822, podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Obnova povrchu a odvodnění místních komunikací ozn. 13d a 15d v obci Kostelec u Křížků"
Veřejná zakázka spolufinancovaná Středočeským krajem z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Rohovládova Bělá - rekonstrukce kabelového vedení VO"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Interiér kinokavárny METRO 70"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy chodníků a přechodů podél I/36 v Rohovládově Bělé"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z finančních prostředků SFDI ČR.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Odbahnění rybníka Chochol"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR z dotačního programu 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, v rámci podprogramu 129 293 - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Technická infrastruktura Protivanov"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Svazek obcí Drahansko a okolí, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "TDI k projektu Obec Suchdol-ČOV a stoková síť"
Veřejná zakázka je financovaná  ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí, výzva č. 4/2019.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Odkanalizování areálu služeb města Lázně Bohdaneč"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Oprava fasády a klempířských prvků kulturního domu Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci dotačního programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - Vybavení odborných učeben (mobiliář)"
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci IROP.