Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2020

14. 1. 2020

 

Obec Velký Týnec, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "FZŠ - Velký Týnec - Cisternová automobilová stříkačka"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

 

Obec Soutice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy prodejny smíšeného zboží objektu Soutice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Zázemí pro rybáře"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zakládání prvků ÚSES v Čelechovicích na Hané"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Evropský fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Město Velká Bystřice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Výstavba mobilního skládaného kluziště ve městě Velká Bystřice"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Redigitalizace KINA METRO 70"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Gastro technologie"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Profesionální kávovar"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Výsadby v krajině - obec Velká Losenice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MŽP v rámci Programu péče o krajinu.

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Multifunkční a víceúčelové hřiště Kostelec u Křížků"
Veřejná zakázka spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul 117D8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

 

 

Obec Otaslavice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zařízení pro odvodnění kalů ČOV Otaslavice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Evropský fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Stavební úpravy objektu p. č. 1775/9".
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Bělkovice-Lašťany, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy obecního domu Bělkovice - Lašťany"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8219E Rekonstrukce a přestavba budov.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Pržno - Novostavba bytového domu"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava pravé boční zdi požární nádrže Otinoves"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova olomouckého kraje 2020, Dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Dvorce, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Revitalizace náměstí - Dvorce"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020.

 

 

Obec Nové Sady, okr. Vyškov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce školy na společenský dům"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu: "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020".

 

 

Obec Bratříkovice, okr. Opava
Název veřejné zakázky: "Víceúčelové hřiště v obci Bratříkovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního titulu MMR ČR, Podprogram - Podpora obnovy a rozvoje venkova, 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Hasičská tréninková věž pro nácvik požárního sportu, hry plamen a TFA"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního titulu MMR ČR, Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram - Podpora obnovy a rozvoje venkova, 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Obnova mostu M1 v obci Pržno"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z MMR ČR, program: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D821, dotační titul 117D8210C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Držovice, parkování v ulici Olomoucké"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, Dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zajištění projektových služeb na akci: Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - intenzifikace ČOV Krumsín"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Tištín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obnova chodníků v ulici Zámostí, Tištín"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná: z prostředků Evropské unie prostřednictvím 3. výzvy MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava, MMR ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a Olomouckým krajem v rámci programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obecní park u cukrovaru"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Evropský fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Obnova místní komunikace v obci Žulová (obnova místní komunikace 1b - Nádraží - Nytra)"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, okr. Zlín
Název veřejné zakázky: "SOU Valašské Klobouky - nákup PC"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Velká Losenice, okr. Žďár nad Sázavou
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce střešního pláště MŠ Velká Losenice"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Tištín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava střechy na budově Základní školy v Tištíně"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, Dotační titul 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Vícov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vícov"
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - EFRR v rámci OPŽP v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Obec Chroboly, okr. Prachatice
Název veřejné zakázky: "Nákup 6 ks kontejnerů pro komunální vozidlo MULTICAR M27"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020".

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce obecní budovy staré školy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Tichonice - obnova povrchu místní komunikace na p.č. 751 a 752/1"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Středočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Oprava střechy a fasády kulturního domu v Žulové"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci programu: Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020; Dotační titul 1 - Podpora výstavby a rekonstrukcí.

 

 

Obec Hulice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Hulice, rekonstrukce vodovodu - lokalita Rýzmburk"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Středočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Obec Smržice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Smržice - Dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Zpracování projektové dokumentace: PRŽNO - splašková kanalizace a ČOV"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - Veřejná kanalizace - 1. Etapa: Manažer projektu"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Soutice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Dětské hřiště Soutice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Středočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Město Lázně Bohdaneč - Vybavení tělocvičny ZŠ"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice ZŠ - polytechnická učebna"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím 9. výzvy - MAS Region HANÁ - IROP - Infrastruktura základních škol.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/449 v Čelechovicích na Hané, místní část Kaple"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím 10. výzvy - MAS Region HANÁ - IROP - Bezpečnost dopravy.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice na Hané, demolice objektů č.p. 126 a 127"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Nákup IT pro výuku"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Daskabát, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Daskabát - Dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy jídelny a přístavba kuchyně k ZŠ Rohovládova Bělá"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Zahradní altán v areálu MŠ Žulová"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Obnova kulturního domu v Pavlovicích u Přerova"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Dodávka traktoru - autoškola".
Veřejná zakázka spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci programu 129 710 Centra odborné přípravy.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce rybníka Na Návsi"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR z dotačního programu 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, v rámci podprogramu 129 293 - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Komunikace, včetně prodloužení veřejných řádů IS k.ú. Pržno - lokalita Pod ústavem"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Demolice objektu č.p. 50 na p.č. 376 v k.ú. Pržno"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Stavba komunikace - propoje ulic Panská a Nová"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce splaškové kanalizace u ZŠ"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2020"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací v obci Malá Morava 2020"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obec Mostkovice - oprava cest v roce 2020"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Stonava, okr. Karviná
Název veřejné zakázky: "Regenerace zeleně v obci Stonava - II. Etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Oprava 48 obecních bytů Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MF ČR v rámci programu 29822, podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Obnova povrchu a odvodnění místních komunikací ozn. 13d a 15d v obci Kostelec u Křížků"
Veřejná zakázka spolufinancovaná Středočeským krajem z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Rohovládova Bělá - rekonstrukce kabelového vedení VO"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Interiér kinokavárny METRO 70"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy chodníků a přechodů podél I/36 v Rohovládově Bělé"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z finančních prostředků SFDI ČR.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Odbahnění rybníka Chochol"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR z dotačního programu 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, v rámci podprogramu 129 293 - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Technická infrastruktura Protivanov"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Svazek obcí Drahansko a okolí, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "TDI k projektu Obec Suchdol-ČOV a stoková síť"
Veřejná zakázka je financovaná  ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí, výzva č. 4/2019.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Odkanalizování areálu služeb města Lázně Bohdaneč"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Oprava fasády a klempířských prvků kulturního domu Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci dotačního programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - Vybavení odborných učeben (mobiliář)"
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci IROP.