Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2019

2. 1. 2019

 

Technická služba města Toužim, p.o., okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Pořízení nákladního vozu s hákovým nosičem kontejnerů"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Bělkovice-Lašťany, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Rozšíření kapacity knihovny obce Bělkovice-Lašťany"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Místní komunikace 1b - Nádraží - Nytra - I. etapa"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Strojní vybavení do pneuservisu".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Obec Vícov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Realizace prvků ÚSES (IP2, IP5, IP/C18, IP/C19, C34, sad) v k.ú. Vícov"
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - EFRR v rámci OPŽP v programovém období 2014 - 2020.

 

 

Obec Uhelná, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Stavba chodníků podél komunikace I/60 v obci Uhelná"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce části místních komunikací v obci Tehovec - ulice Tehovecká, Na Návsi, V Průhonu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+, DT 117D8210A - Podpora obnovy komunikací.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu"
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci IROP. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008188.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Soběchleby, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Oprava střechy budovy mateřské školy v Soběchlebích"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019".

 

 

Obec Malé Hradisko, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Malé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Prodloužení vodovodu v Držovicích"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Žákovice, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Vybudování přístřešků posezení na výletišti v Žákovicích"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu 11785 - Podpora rozvoje regionů 2019+, DT 117D8210 Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 

 

Město Velká Bystřice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Velká Bystřice - cisternová automobilová stříkačka"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

 

Městys Drahany, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Snížení energetické náročnosti bytového domu Drahany č.p. 177 "
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím IROP ze strukturálního fondu EDRR, z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Doloplazy, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Doloplazy - cisternová automobilová stříkačka"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

 

Obec Výkleky, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Obnova objektu klubovny ve Výklekách - I. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu 11785 - Podpora rozvoje regionů 2019+, DT 117D8210 Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Otinoves - oprava místních komunikací 2019"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Sušice, okr. Klatovy
Název veřejné zakázky: "Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice - JSDHO Volšovy"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Drahany, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce místních komunikací v městysi Drahany "
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Městys Drahany, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Obnova budov v majetku městyse Drahany"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

 

Městys Drahany, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Městys Drahany - Zateplení domu č.p. 64
Veřejná zakázka je spolufinancovaná v rámci Programu Ministerstva životního prostředí administrovaném Státním fondem životního prostředí ČR - "Nová zelená úsporám".

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce veřejného víceúčelového sportoviště"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Seloutky, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce obecního sálu a jeho zázemí v obci Seloutky"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

 

Město Velká Bystřice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Odpadové hospodářství Města Velká Bystřice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Oprava střechy budovy OÚ Malá Morava"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Přestavba šaten žáků v dílnách".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Metylovice - Modernizace lesní techniky"
Spolufinancování akce je ze SZIF v rámci dotačního programu "Program rozvoje venkova 2014-2020".

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Obnova kulturního domu v Pavlovicích u Přerova"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

 

Obec Paseka, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce otopného systému kulturního domu a obecního úřadu v Pasece"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou, okr. Praha-město
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce horní tělocvičny"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce osvětlení školní jídelny"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o., okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Dodávka serveru"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Obec Přestavlky, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy chodníku a veřejného osvětlení podél zámeckého parku"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

 

Obec Čelčice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Výměna krytiny na střeše kulturního domu v Čelčicích"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Modernizace zdravotního střediska 2019"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.

 

 

Obec Bohuňovice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Bohuňovice - Dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava příjezdové komunikace a stávajícího parkoviště"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele".

 

 

Obec Chroboly, okr. Prachatice
Název veřejné zakázky: "Pořízení bezdrátového rozhlasu s napojením na JSVV"
Spolufinancování veřejné zakázky se předpokládá v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019".

 

 

Obec Dobromilice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Dobromilice - Dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce místních komunikací"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Dětské hřiště Podlesí"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci dotačního titulu 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Výměna oken na staré škole"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem financí ČR v rámci podprogramu: "298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst".

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace v obci Mostkovice - lokalita Chaty, ulice Na Hrádku"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Býkev, okr. Mělník
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce místní komunikace v obci Jenišovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Dodávka nůžek"; "Dodávka strojního vybavení"; "Dodávka zemědělských strojů".
Veřejné zakázky jsou spolufinancované Ministerstvem zemědělství ČR.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou: Technický dozor investora"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 .

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Dodávka osobního automobilu".
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2019"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Oprava interiéru a dodávka nábytku pro MÚ Žulová"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

SANITKY PETTOP, s.r.o., okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Nákup sanitního vozu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím IROP ze strukturálního fondu EFRR.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Rozšíření vodovodního řadu Žulová - Boží Hora"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Drahany, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava domu č.p. 29 v Drahanech"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Obnova a výstavba chodníků v obci Babice, chodník v úseku Za Zrcadlem - Matějkova"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - veřejná kanalizace: zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby".
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce Tepelské ulice v Toužimi"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Dobromilice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "MŠ Dobromilice - zahrada v přírodním stylu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná ze Státního fondu životní prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

 

 

Obec Bílčice, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Revitalizace objektu občanské vybavenosti č.p. 55 Bílčice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zajištění projektových služeb na akci: Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - intenzifikace ČOV Krumsín"
Veřejná zakázka je hrazena s prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice na Hané - kaple Obětování Panny Marie, oprava fasád a vlhkých omítek"
Spolufinancování zakázky se předpokládá z prostředků Olomouckého kraje v rámci Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul č. 1 Obnova kulturních památek.

 

 

Obec Čelčice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Svoz komunálního a dalšího odpadu v Čelčicích"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Klínec, okr. Praha-západ
Název veřejné zakázky: "Sběr, svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu na území obce Klínec"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou: manažer projektu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 .

 

 

Městys Velký Újezd, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Nákup traktoru pro komunální služby městyse Velký Újezd"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava palubovky sportovní haly Sportcentra - DDM Prostějov výměnou"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Job Sileo s.r.o., okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Nákup automobilu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu EFRR.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Rohovládova Bělá - ZTV a komunikace pro novostavby 8 RD"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Tělocvična v Lázních Bohdanči"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou: zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 .

 

 

Město Toužim, okr. Karlovy Vary
Název veřejné zakázky: "Smíšená cyklostezka a chodník Toužim - Kosmová, rekonstrukce parkoviště u hřbitova"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Moravský Beroun a jeho příspěvkové organizace"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Moravský Beroun"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.