Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2018

30. 1. 2018

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce vytápění obecního úřadu v Čelechovicích na Hané"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Kotelna nová budova ZŠ"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Nákup malotraktoru pro obec Držovice"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "ISŠ-COP Valašské Meziříčí - školní rozhlas"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o., okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výměna podlahové krytiny"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Vodovod Žulová - lokalita Starost, napojení na vodovod Vápenné"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - zajištění konektivity"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu EFRR, z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků města.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - stavební úpravy II. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu EFRR, z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků města.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - vybavení učebny F+CH"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu EFRR, z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků města.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Nákup užitkového vozidla"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Stařechovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Technika pro lesní práce"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná ze SZIF v rámci Programu rozvoje venkova.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Svoz odpadů v obci Pržno"
Veřejná zakázka je hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Vysoká, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Víceúčelové hřiště"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Vybudování přestupního terminálu autobusové dopravy v obci Rohovládova Bělá"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Revitalizace sportovního areálu Babice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podprogramu 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Výstavba víceúčelového hřiště včetně oplocení a umělého osvětlení"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018.

 

 

Služby města Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Nákup nového užitkového elektromobilu typu BEV - vozidlo s bateriovým pohonem"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná ze Státního fondu životního prostředí České republiky, Výzva č. 21/2017.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365, Moravský Beroun"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci Podprogramu Podporované byty, DT1 - Pečovatelský byt, rok 2018.

 

 

Město Žulová, okr. Jeseník
Název veřejné zakázky: "Kulturní dům Tomíkovice - oprava střechy, fasády a výměna oken"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Veltěže, okr. Louny
Název veřejné zakázky: "Oprava chodníků v obci Veltěže 2018"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Myčka černého nádobí"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Oprava havarijního stavu střešního pláště na ISŠ COP VM střecha pavilonu školy SO 02E - II. Etapa"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Bělkovice-Lašťany, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Doplnění stávajícího osvětlení v obci Bělkovice-Lašťany"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, okr. Zlín
Název veřejné zakázky: "SOU Valašské Klobouky - rekonstrukce slaboproudých rozvodů"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Bohuňovice, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Bohuňovice - cisternová automobilová stříkačka"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu 014240 - Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového objektu č.p. 134"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Obec Prosenice, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Oprava chodníků na cestě dětí do- ze školy Prosenice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul č. 1.

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Modernizace fyzikální a chemické učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Pavlovice u Přerova - vybavení fyzikální a chemické učebny"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu EFRR a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové,
okr. Hradec Králové

Název veřejné zakázky: "Dodávka výpočetní techniky k zabezpečení projektu I-KAP KHK I)"
Veřejná zakázka je financovaná z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Programové období 2014-2020.

 

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové,
okr. Hradec Králové

Název veřejné zakázky: "Rozšíření odvětrávacího systému - II. etapa (Nucené větrání učeben ICT a skladu TEV)"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Volnočasový areál Pržno - Dětský lesopark (1. Etapa)"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci podprogramu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2.

 

 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Nábytkové vybavení pro přístavbu pavilonu C"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Chroboly, okr. Prachatice
Název veřejné zakázky: "Pořízení komunální techniky - traktor na sečení trávy s vysokovýklopem"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava a modernizace obecních budov 2018"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul č. 1.

 

 

Obec Mořkov, okr. Nový Jičín
Název veřejné zakázky: "Mořkov - Dopravní automobil s přívěsem nákladním"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory" (dodávky technologie).
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu ERDF, z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků Zlínského kraje.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory" (stavební práce).
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu ERDF, z prostředků státního rozpočtu České republiky a z prostředků Zlínského kraje.

 

 

Obec Bílčice, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Revitalizace bytového domu č.p. 81 Bílčice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Čelechovice na Hané - dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Nákup komunální techniky"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Kuřim, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem financí ČR v rámci podprogramu: "298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst".

 

 

Obec Tehovec, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce návsi v Tehovci - III. Etapa"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Lomnice, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Lomnice - dopravní automobil"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Vytvoření místa pasivního odpočinku pro obec Malá Morava"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství v rámci podprogramu 129662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

 

 

Obec Pavlovice u Přerova, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Modernizace fyzikální a chemické učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Pavlovice u Přerova"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ze strukturálního fondu EFRR a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

 

Obec Čelčice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava chodníků v Čelčicích"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, Dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejných zakázek: "Nákup nákladního automobilu".
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "IV. etapa výstavby chodníků v obci Pržno"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace MK 1c na pozemku p. č. 218, k. ú. Pržno"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci podprogramu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5.

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce sportovního areálu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podprogramu 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ. Dále je veřejná zakázka spolufinancovaná Olomouckým krajem a Městysem Náměšť na Hané.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zajištění projektových služeb na akci: Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - intenzifikace ČOV Krumsín"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Pořízení kompostérů pro městys Protivanov"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2018"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací v obci Mostkovice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Drobné vodohospodářské akce 2018/2019. Poskytovatel dotace je Moravskoslezský kraj.

 

 

Město Chrast, okr. Chrudim
Název veřejné zakázky: "Zajištění svozu směsného komunálního odpadu v Chrasti"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Býkev, okr. Mělník
Název veřejné zakázky: "Oprava objektu střechy obecního úřadu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Obec Chožov, okr. Louny
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce chodníků v obci Třtěno"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Bratříkovice, okr. Opava
Název veřejné zakázky: "Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu Bratříkovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce střechy objektu hasičské zbrojnice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MZe v rámci dotačního programu 129 660 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Držovice - dopravní automobil s přívěsem nákladním"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace ul. Sokolská, Protivanov"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci podprogramu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5.

 

 

Obec Kanice, okr. Domažlice
Název veřejné zakázky: "Kanice - rekonstrukce účelových komunikací"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Oprava havarijního stavu střechy pavilonu školy SO 02 E"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Lomnice, okr. Brno-venkov
Název veřejné zakázky: "Dokončení povrchu místní komunikace Serenyiovská a Za Židama"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Pořízení automobilu pro výkon sociálních služeb seniorům a občanům se ZP ve městě Moravský Beroun"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MPSV ČR v rámci programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I. Etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Prodloužení vodovodního řadu nově: KA-3-3-1"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Chrast, okr. Chrudim
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce objektu č.p. 186 v Chrasti pro potřeby sociálního bydlení v SVL"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Příjezdová komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD na pozemku č. 256 k.ú. Moravský Beroun"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.