Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2016

5. 7. 2017

 

VYBRANÉ REFERENČNÍ ZAKÁZKY 2016

 

 

Obec Dobromilice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Demolice objektů v obci Dobromilice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, program 117D08 - Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

 

 

Svazek obcí Drahansko a okolí, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "TDI k projektu Obec Stařechovice-stoková síť"
Veřejná zakázka je financovaná  z fondů Evropské unie, podporováno z Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

 

Obec Malé Hradisko, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rozšíření vodovodu pro novou zástavbovou lokalitu Nad Trpínkami v obci Malé Hradisko"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Mobilní počítačová učebna"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Navrhni si svoje hřiště"
Veřejná zakázka je spolufinancována MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, dotační titul č. 2.

 

 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Dodávka nábytku pro SSPS Šumperk - 1. etapa"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Opravy komunikací a chodníků v Držovicích
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce manipulačních a odstavných ploch na p.č. 460/1, 463/1, 470/1"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Autobusová zastávka na p.č. 922/1 ve směru na Pržno"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Nákup technického zařízení pro výuku"
Veřejná zakázka zakázka je spolufinancovaná z prostředků MZe ČR.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Nákup osobního automobilu pro SOU Praha - Radotín"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Dodávka vozidla CAS pro JSDH obce Mostkovice"
Zakázka je spolufinancovaná z dotačního titulu "Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2016".

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Stavba místní komunikace a chodníků v ulici Panská a oprava povrchu části komunikace v ulici U Hřiště"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

SITAP, s.r.o., okr. Přerov
Název zakázky: "Zřízení dvou automatických kotelen na pelety pro vytápění výrobních hal, včetně kompletní dodávky technologie a příslušenství"
Zakázka je spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

Obec Tichonice, okr. Benešov
Název veřejné zakázky: "Obnova kaple sv. Anny v Tichonicích"
Veřejná zakázka je spolufinancována ze SZIF v rámci dotačního podprogramu 16.A - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

 

 

Obec Otinoves, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce budovy č. ev. 06"
Veřejná zakázka je spolufinancována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, p. o.,
okr. Frýdek - Místek

Název veřejné zakázky: "Stavební úpravy ředitelny a části chodby v 2. NP školní budovy č.p. 416"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Kostel v Pržně - výměna oken"
Veřejná zakázka je spolufinancována ze SZIF v rámci dotačního podprogramu 16.A - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

 

 

Obec Vysoká, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Oprava mostu č. 02 přes potok Mušlov - u Michaliska"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Prosenice, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace u obecního parku v Prosenicích"
Veřejná zakázka je spolufinancována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním"
Veřejná zakázka je spolufinancována MV ČR v rámci dotace pro jednotky SDH a z finančních prostředků Olomouckého kraje.

 

 

Obec Buk, okr. Přerov
Název veřejné zakázky: "Nová chodníková trasa Nad školou a Pod školou podél silnice III/4368, obec Buk"
Veřejná zakázka je spolufinancována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, okr. Zlín
Název veřejné zakázky: "SOU Valašské Klobouky - Oprava střechy na hale odborného výcviku"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Zajištění celodenního stravování po dobu rekonstrukce stravovacího provozu"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Lomnice, okr. Brno - venkov
Název veřejné zakázky: "Dokončení povrchu místní komunikace ul. Příčná vč. napojení"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, p. o.,
okr. Frýdek - Místek

Název veřejné zakázky: "Oprava hygienických prostor školní budovy č. p. 102 na ul. Zahradní"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Moravskoslezským krajem.

 

 

Obec Ohrozim, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zázemí pro společenské a sportovní aktivity"
Veřejná zakázka je spolufinancována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016, dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, okr. Praha město
Název veřejné zakázky: "Přístavba tělocvičny a stavební úpravy interiéru"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Petrovice, okr. Blansko
Název veřejné zakázky: "Dětské hřiště Petrovice"
Veřejná zakázka je spolufinancována MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, dotační titul č. 2.

 

 

Obec Paseka, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Výstavba inženýrských sítí a komunikace v obci Paseka"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rozšíření hřbitova v Držovicích
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Opravy místních komunikací v obci Pržno"
Veřejná zakázka je spolufinancována MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5.

 

 

Obec Úvalno, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Přírodní koupací biotop Úvalno
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Stonava, okr. Karviná
Název veřejné zakázky: "Regenerace zeleně v obci Stonava"
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

 

Obec Dolní Pohleď, okr. Kutná Hora
Název veřejné zakázky: "Oprava kapličky
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Dvorce, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Úspora energie na budově Základní školy a tělocvičny Dvorce, Olomoucká čp. 336 - výměna oken
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Dvorce, okr. Bruntál
Název veřejné zakázky: "Úspora energie na budově Základní školy a tělocvičny Dvorce, Olomoucká čp. 336 - zateplení stropů
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.

 

 

Obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce místní komunikace ul. Příční, Čelechovice na Hané"
Veřejná zakázka je spolufinancována MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5.

 

 

Obec Biskoupky, okr. Brno-venkov
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce požární zbrojnice Biskoupky
"
Veřejná zakázka je spolufinancována Jihomoravským krajem.

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce ulice Honzíkova
"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků obce.