Jdi na obsah Jdi na menu
 

Referenční zakázky 2018

30. 1. 2018

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "IV. etapa výstavby chodníků v obci Pržno"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018.

 

 

Obec Pržno, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace MK 1c na pozemku p. č. 218, k. ú. Pržno"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci podprogramu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5.

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce sportovního areálu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podprogramu 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ. Dále je veřejná zakázka spolufinancovaná Olomouckým krajem a Městysem Náměšť na Hané.

 

 

Obec Krumsín, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Zajištění projektových služeb na akci: Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - intenzifikace ČOV Krumsín"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Pořízení kompostérů pro městys Protivanov"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Obec Malá Morava, okr. Šumperk
Název veřejné zakázky: "Výběr dodavatele na práce v obecních lesích na rok 2018"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Mostkovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místních komunikací v obci Mostkovice"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek
Název veřejné zakázky: "Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice - kaplička sv. Anna a Metylovice - Žukov"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z dotačního programu Drobné vodohospodářské akce 2018/2019. Poskytovatel dotace je Moravskoslezský kraj.

 

 

Město Chrast, okr. Chrudim
Název veřejné zakázky: "Zajištění svozu směsného komunálního odpadu v Chrasti"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Býkev, okr. Mělník
Název veřejné zakázky: "Oprava objektu střechy obecního úřadu"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

Obec Chožov, okr. Louny
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce chodníků v obci Třtěno"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Obec Bratříkovice, okr. Opava
Název veřejné zakázky: "Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu Bratříkovice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Obec Babice, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce střechy objektu hasičské zbrojnice"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MZe v rámci dotačního programu 129 660 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

 

 

Obec Držovice, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Držovice - dopravní automobil s přívěsem nákladním"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu: "01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí".

 

 

Městys Protivanov, okr. Prostějov
Název veřejné zakázky: "Oprava místní komunikace ul. Sokolská, Protivanov"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MMR ČR v rámci podprogramu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 5.

 

 

Obec Kanice, okr. Domažlice
Název veřejné zakázky: "Kanice - rekonstrukce účelových komunikací"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, okr. Vsetín
Název veřejné zakázky: "Oprava havarijního stavu střechy pavilonu školy SO 02 E"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Městys Lomnice, okr. Brno-venkov
Název veřejné zakázky: "Dokončení povrchu místní komunikace Serenyiovská a Za Židama"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Pořízení automobilu pro výkon sociálních služeb seniorům a občanům se ZP ve městě Moravský Beroun"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná MPSV ČR v rámci programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

 

 

Město Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice
Název veřejné zakázky: "Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I. Etapa"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

 

Obec Kostelec u Křížků, okr. Praha-východ
Název veřejné zakázky: "Prodloužení vodovodního řadu nově: KA-3-3-1"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.

 

 

Město Chrast, okr. Chrudim
Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce objektu č.p. 186 v Chrasti pro potřeby sociálního bydlení v SVL"
Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

 

Město Moravský Beroun, okr. Olomouc
Název veřejné zakázky: "Příjezdová komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD na pozemku č. 256 k.ú. Moravský Beroun"
Veřejná zakázka hrazena z prostředků zadavatele.